NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 81 to 100 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Metody obliczeń i graficznego przedstawiania stanu termodynamicznego układu woda-skała w systemach geotermalnych. Calculation methods and graphic presentation of thermodynamic condition in water-rock geothermal systems. Banaś J. 2006
Minerały najczęściej wytrącające się w systemach geotermalnych. Most common minerals precipitating in geothermal systems. Banaś J. 2006
Metody ograniczania wytrącania substancji mineralnych w systemach geotermalnych. Prevention methods of secondary minerals precipitation in geothermal systems. Banaś J. 2006
Opróbowanie i analiza składu fizyko-chemicznego wód geotermalnych. Sampling and analysis of chemical composition and physical parameters of geothermal waters. Banaś J. 2006
Monitoring zmian składu chemicznego wody geotermalnej w trakcie eksploatacji. Monitoring of chemical composition of geothermal water during exploitation. Banaś J. 2006
Interpretacja geochemiczna wody geotermalnej wydobywanej z otworu Pyrzyce GT-1 na Niżu Polskim. Geochemical interpretation of geothermal waters produced with the Pyrzyce GT-1 well in the Polish Lowlands. Banaś J. 2006
Analiza korozyjności wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu i budowie zakładów geotermalnych. Banaś J. 2012
Analiza agresywności korozyjnej wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu zakładów geotermalnych. Analysis of corrosive aggressiveness of geothermal waters and its impact on selecting materials in designing geothermal facilities. Banaś J. 2013
Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych Banaś J. 2018
Przyszłość uzdrowisk. Programowanie rozwoju i lokalizacja. Banasik T. 1989
Badania izotopowe wód leczniczych Horyńca Zdroju. Baran A. brak danych
Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza-Zdroju i Lubatówki. Baran A. 2011
Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (d18Oi dD, d13C, d37Cl) i chemicznych. Baran A. 2012
Ocena przewidywanego wpływu na środowisko wydobycia wód siarczkowych i solanek przez uzdrowisko w Busku-Zdroju. Baran S. 1995
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z otworów eocenu i triasu ujętych otworami Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2. Barbacki A. P. 1998
Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski. Barbacki A. P. 2004
Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w rejonie Buska. Barbacki A. P. 2007
Wody termalne zbiornika mioceńskiego w środkowej części zapadliska przedkarpackiego. Barbacki A. P. 2004
Zbiorniki paleozoiczne obszaru krakowsko-kieleckiego - możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Barbacki A. P. 2004
Górnokredowy (senoński) zbiornik wód geotermalnych na obszarze niecki miechowskiej i środkowej części zapadliska przedkarpackiego. Barbacki A. P. 2004
Showing 81 to 100 of 3980 Entries