NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 61 to 80 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Analiza możliwości uciepłownienia miasta Ustki z wykorzystaniem ciepła geotermalnego i gazu ziemnego. Sokołowski J. 1997
Analiza możliwości wykorzystania ciepła z wód pompowanych z kopalń węgla kamiennego. Solik-Heliasz E. 2000
Analiza możliwości wykorzystania energii wód kopalnianych do celów grzewczych. Kubski P. 1996
Analiza możliwości wykorzystania solanek jodkowo-bromkowych towarzyszących złożom ropnogazowym. Zamojcin J. 2012
Analiza możliwości wykorzystania wód geotermalnych w zapadlisku przedkarpackim przy zastosowaniu pomp ciepła. Pająk L. 2012
Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej na obszarze Małopolski. Część I. Mazurkiewicz J. 2015
Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód solankowych w działalności uzdrowiskowej kopalni. Rajchel L. 2013
Analiza możliwości wznowienia eksploatacji wód leczniczych w Uzdrowisku Jedlina w świetle nowych badań hydrogeologicznych. Poprawski L. 1997
Analiza możliwości zagospodarowania wód mineralnych rejonu Krosna. Gonet A. 2005
Analiza możliwości zwiększenia chłonności otworów zatłaczających na przykładzie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach Noga B. 2018
Analiza opłacalności pozyskiwania wód geotermalnych na Podhalu, w Uniejowie i w Skierniewicach. Soliński I. 1992
Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej i CO2 w odwiercie Złockie VIII. Duliński W. 1990
Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1. Analysis of production parameters of mineral water with methane content on the example of the well Polańczyk IG-1. Ropa C. E. 2002
Analiza parametrów otworów geoetrmalnych wykonanych na Niżu Polskim pod kątem możliwości budowy siłowni binarnych wkorzystujących ciepło wnętrza ziemi. Noga B. 2013
Analiza parametrów pola cieplnego Ziemi w obszarze LZW. Karwasiecka M. 2004
Analiza pochodzenia jonów fluorkowych (F-) w wodach leczniczych Cieplic Śląskich-Zdroju. Kiełczawa B. 2015
Analiza podstawowych parametrów hydrogeologicznych zbiorników wód geotermalnych w rejonie Karpat Zachodnich. Szczepański A. 2011
Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonicznych i hydrogeotermalnych. Majorowicz J. 1977
Analiza polskich uzdrowisk pod kątem ich zaopatrzenia w tworzywa balneologiczne obecnie i w przyszłości. Potocki I. 1962
Analiza poprawy efektywności działania ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach w wyniku zastosowania modyfikacji odczynu pH zatłaczanej wody termalnej. Noga B. 2013
Showing 61 to 80 of 3980 Entries