NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 61 to 80 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Hydrogeologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa instalacji gruntowych pomp ciepła. Herbich P. 2016
Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymi. Jasnos J. 2016
Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych - nowe możliwości dofinansowania za środków NFOŚiGW. Karwat A. 2016
Propozycja ubezpieczeń przedsięwzieć geotermalnych w Polsce wykorzystująca doświadczenia krajów europejskich. Kasztelewicz A. 2016
Wody geotermalne jako źródło energii - przykłady dla Polski optymalnej eksploatacji i zagospodarowania wynikające z realizacji projektu EU GEOCOM (7FP). Kępińska B. 2016
Geothermal energy use - country update report for Poland, 2013-2015. Kępińska B. 2016
Przestrzenna zmienność temperatury i innych właściwości fizykochemicznych wody mierzonych w otworach geologicznych jako efekt heterogeniczności podłoża skalnego. Kłonowski M. 2016
GeoPLASMA-CE: nowy projekt międzynarodowy w celu wsparcia rozwoju płytkiej geotermii w Polsce i Europie Środkowej. Kozdrój W. 2016
Obszar zastosowań jednobiegowej podkrytycznej siłowni ORC w elektrowni zasilanej wodą geotermalną z jednego i dwóch źródeł ciepła. Kujawa T. 2016
Polskie doświadczenia w poszukiwaniach geotermicznych w Nigerii. Kurowska E. 2016
Możliwości dofinansowania ze środków NFOŚiGW badań środowiskowych związanych z rozpoznawaniem możłiwości i wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Kuś B. 2016
Przydatność hydrogeologiczna Pojezierza Kaszubskiego do inwestycji typu LT-ATES. Lemoine G. 2016
Charakterystyka nowo rozpoznanego złoża wód termalnych w Karpnikach na tle warunków geotermicznych Kotliny Jeleniogórskiej. Liber-Makowska E. 2016
Podziemne magazynowanie energii cieplnej - metody i zastosowania. Miecznik M. 2016
Niepewność związana z poborem próbek wód termalnych. Mika A. 2016
Wpływ temperatury górnego źródła ciepła na sezonową efektywność geotermalnych pomp ciepła. Pełka G. 2016
Wybrane monografie naukowe. praca zbiorowa 2016
Wstępne wyniki oceny współczynnika przewodności cieplnej skał klastycznych na podstawie składu mineralnego. Przelaskowska A. 2016
Złoże węgla brunatnego Oczkowice - głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym. Przybyłek J. 2016
Źródła solanek z Tyrawy Solnej w płaszczowinie skolskiej Karpat Zewnętrznych. Rajchel L. 2016
Showing 61 to 80 of 3930 Entries