NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 61 to 80 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Corrosion and passivity of iron alloys in geothermal water. Banaś J. 2006
Problemy materiałowe i dobór tworzyw odpornych na korozję w systemach geotermalnych na przykładzie Geotermii Podhalańskiej S.A. Banaś J. 2005
Korozja stali zawierających chrom w wodzie geotermalnej. Banaś J. 2004
Corrosion of chromium alloyed steel and cast iron in aggresive geothermal water. Banaś J. 2005
Korozja metali w wodach geotermalnych. Banaś J. 2007
Korozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnych. Banaś J. 1990
Korozja stali w wodach geotermalnych. Banaś J. 1991
Influence of CO2 and H2S on local corrosion of iron alloys at elevated pressure and temperature. Banaś J. 2002
Korozja rur miedzianych w wodzie geotermalnej. Banaś J. 2002
Wydłużenie okresu międzyremontowego rurociągów obiegu wody geoetrmalnej poprzez opracowanie systemu doboru materiałów odpornych na korozję w układzie H2O-NaCl-CO2 oraz monitoringu ich degradacji podczas eksploatacji. Banaś J. 2002
Wpływ temperatury na korozję i pasywację stopów Fe-Cr-Ni w układzie H2O-Na2SO4-CO2. Banaś J. 2003
Problemy korozji rur wydobywczych w instalacjach geotermalnych. Banaś J. 2005
Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych. Wprowadzenie. Corrosion of construction materials in geothermal waters. Introduction. Banaś J. 2006
Agresywność korozyjna wód geotermalnych. Corrosion aggressiveness of geothermal waters. Banaś J. 2006
Sposoby ochrony przed korozją w systemach eksploatujących wody geotermalne. Methods of protection from corrosion in exploitation systems of geothermal waters. Banaś J. 2006
Korozja rur i innych elementów instalacji geotermalnych. Corrosion of pipelines and other geothermal installation elements. Banaś J. 2006
Propozycje doboru stali na rury i inne elementy instalacji geotermalnych. Materials suggestions for pipelines and other geothermal installation elements. Banaś J. 2006
Korozja materiałów konstrukcyjnych w wodach geotermalnych. Podsumowanie. Corrosion of construction materials in geothermal waters. Summary. Banaś J. 2006
Wytrącanie substancji mineralnych w systemach i instalacjach geotermalnych. Wprowadzenie. Precipitation of solids in geothermal systems and installations. Introduction. Banaś J. 2006
Stan termodynamiczny płynów geotermalnych. Thermodynamic conditions of geothermal fluids. Banaś J. 2006
Showing 61 to 80 of 3980 Entries