NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 21 to 40 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Aktualizacja ocen jakości i przydatności do celów leczniczych naturalnych surowców uzdrowiskowych. Wstępne wyniki i uwagi. Latour T. brak danych
Aktualne zagospodarowania wody i ciepła geotermalnego w Uniejowie. Sapińska-Śliwa A. 2011
Aktualni probl’emy ochrany prirodnich lecivych zdroju w Marianskych Laznich. Pecek J. 1989
Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów leczniczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Latour T. 2008
Aktualny stan i dalsze możliwości wykorzystania w Polsce wód termalnych do celów leczniczych, profilaktycznych oraz rekreacji. Latour T. 2007
Aktualny stan rozpoznania wód leczniczych Sudetów. Fistek J. 1983
Aktywność 210Pb w wybranych wodach podziemnych z obszaru Karpat polskich. Chau N. D. 2009
Aleksandra Michalskiego (1855-1904) badania buskich wód mineralnych. Gągol J. 2005
An analysis of the density changes of the surface heat flow of the earth in Poland. Plewa M. 1988
An attempt to determine the absolute age of the Carboniferous brines of the coal-mine Silesia (Upper Silesia). Kleczkowski A. S. 1968
Analityczne problemy w hydrogeologii zgazowanych wód mineralnych. Analytical problems of mineral gasifield waters in hydrogeology. Strzelbicki J. 1960
Analiza agresywności korozyjnej wód geotermalnych i jej wpływ na dobór materiałów przy projektowaniu zakładów geotermalnych. Analysis of corrosive aggressiveness of geothermal waters and its impact on selecting materials in designing geothermal facilities. Banaś J. 2013
Analiza cen energii cieplnej pochodzącej z działających w Polsce ciepłowni geotermalnych. Pająk L. 2007
Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem właściwości leczniczych. Sowiżdżał A. 2011
Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej - przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsce Kaczmarczyk M. 2018
Analiza danych magnetycznych, grawimetrycznych i magnetotellurycznych pod kątem rozpoznania zbiorników geotermalnych w Karpatach wschodnich. Summary - Analysis of magnetic, gravimetric and magnetotelluric data in terms of recognizing of geothermal aquifers in the Eastern Carpathians. Stefaniuk M. 2013
Analiza danych pomiarowych i opracowanie wyników (dane archiwalne i badania uzupełniające w odwiertach Zuber I i Zuber II). Duliński W. 1997
Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową. Doktór S. 1987
Analiza dotychczasowego zagospodarowania i wykorzystania wybranych surowców balneologicznych w obszarze modelowym. Wody mineralne Krakowa i okolicy. Motyka J. 2001
Analiza dotychczasowego zagospodarowania i wykorzystania wybranych surowców balneologicznych. Motyka J. 2001
Showing 21 to 40 of 3980 Entries