NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 21 to 40 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Metoda zatłaczania pozaobiegowych wód mineralnych w uzdrowiskach do wgłębnych formacji geologicznych Łaciak S. 1980
Wykonanie i omówienie wyników analiz fizykochemicznych wód leczniczych z ujęć na obszarach górniczych Krynicy i Żegiestowa. Łaciak S. 1996
Źródła Orawy i możłiwość ich wykorzystania w lecznictwie balneologicznym. Łaciak S. 1985
Szukamy wód uzdrowiskowych na Podkarpaciu. Łach A. 2005
Unikalne wody litowo-arsenowe w Rabe. Łach A. 2013
Jeleń czy świnia? Jakie zwierzę odkryło gorące źródła, czyli kilka legend o początkach Cieplic. Łaborewicz I. 2002
Z badań nad radoczynnością polskich wód mineralnych. III. A note on radioactivity of polish mineral waters. Złotowski I. 1965
Z badań nad promieniotwórczością polskich wód mineralnych. II. Radoczynność niektórych wód stołowych. A note radioactivity of Polish mineral waters /II/. Złotowski I. 1963
Otworowe wymienniki ciepła w instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej ekologicznego parku edukacji i rozrywki OSSA. Złotkowski A. 2011
Źródła solne i geologia rejonu Kołobrzegu w świetle prac Aleksandra Humboldta. Brine springs and geology of Kołobrzeg region in the light of Alexander Humboldt’s works. Żyłka R. 1961
Próba oznaczenia pierwiastków śladowych z grupy potasowców w solankach ciechocińskich metodą chromatografii bibułowej. A trial of determining of trace elements from the potassium group in Ciechocinek brines by means of paper chromatography. Żyszczyńska-Florian B. 1959
Programy Unii Europejskiej jako źródło finansowania turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Żylak D. 2005
Rymanów-Zdrój. Zyguła M. 1998
Perełka Beskidu Niskiego Iwonicz Zdrój. Zyguła M. 1998
Określenie miejsc chłonności w strefie złożowej w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 1997
Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wykonanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 2001
Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wykonanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 2003
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zaopatrzenia dzielnicy uzdrowiskowej Cieplice miasta Jelenia Góra w energię cieplną pochodzenia geotermicznego. Zwoździak J. 1996
Ocena wpływu regulacji ilościowo-jakościowej na pracę ciepłowni geotermalnej zasilającej dwie grupy odbiorców ciepła. Zwarycz-Makles K. 2011
Wpływ temperatury wody geotermalnej na regulację ilościową i jakościową ciepłowni geoetrmalnej. Zwarycz-Makles K. 2013
Showing 21 to 40 of 3980 Entries