NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 21 to 40 of 3786 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
"Dokumentacja hydrogeologiczna obszarów alimentacji złoża wód leczniczych "Swoszowice"." Radwan J., Porwisz B. 1997
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody leczniczej z utworów trzeciorzędowych dla Spółdzielni Pracy "Piwniczanka" w miejscowości Piwniczna." Wiśniewska M. 1994
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody leczniczej z utworów trzeciorzędowych dla Zakładu Produkcji Wód Mineralnych "MULTICO" w Tyliczu." Wiśniewska M. 1994
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej mineralnej i zwykłej z utworów górnokredowych i permskich w miejscowości Stary Wielisław Dolny dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Polanicy Zdroju (kategoria B)." Fistek J. 1972
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej o właściwościach leczniczych z utworów kredy-trzeciorzędu w Szczawie dla potrzeb rozlewni "EURO-CODE" s.c." Józefko I., Bielec B. 2000
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych spółki "Multico" joint venture - ZPWM w Krynicy-Tyliczu." Kurdziel J. 1992
"Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych wraz z projektem robót hydrogeologiczna dla ustalenia zasobów wód leczniczych dla zaopatrzenia w wodę sanatorium "Wiktor" w miejscowości Żegiestów Zdrój." Radwan J. 1967
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploaatcyjne ujęć wód leczniczych z utworów trzeciorzędowych ""Piwniczanki"" ZBNWM w Piwnicznej-Zdroju (ujęcia: P-1, P-2, P-5 do P-9, P-11 i P-14)." Porwisz B., Radwan J., Zuber A., Hajduga M., Piecuch A., Grzšdziel A., 2011
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploaatcyjne ujęć wód leczniczych z utworów trzeciorzędowych "Piwniczanki" ZBNWM w Piwnicznej-Zdroju (ujęcia: P-1, P-2, P-5 do P-9, P-11 i P-14)." Porwisz B., Radwan J., Zuber A., Hajduga M., Piecuch A., Grządziel A. 2011
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęć wód leczniczych z utworów kredowych i trzeciorzędowych dla "Uzdrowiska Wysowa" S.A." Porwisz B., Radwan J., Zuber A., i in. 2005
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych "Wełnin" w miejscowości Wełnin." Gad A., Kowalik J. 2003
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody leczniczej ujętej otworem "Karol" w miejscowości Szczawnik." Bielec B., Operacz T. 2004
"Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne wód leczniczych ujętych odwiertem "Barbara"." Sokołowski A., Sokołowski J. 2009
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. "B" ujęcia wody mineralnej z utworów kredy dla rozlewni w Wysowej - odwiert W 24." Szarszewska Z. 1989
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii "B" termalnych wód mineralnych z utworów kredy dolnej ujętych otworem Uniejów IGH 1 w Ostrowsku koło Uniejowa." Szarszewska Z., Mateńko T. 1981
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii "B" ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych dla Zakładu Butelkowania Wody Mineralnej w miejscowości Piwniczna Zdrój." Księżopolski K., Dowgiałło J. 1971
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii "B" wód leczniczych ujętych otworem Andrzej II w Żegiestowie Zdroju." Dulski K. 1980
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii "B" zasobów wód mineralnych z utworów triasu-pstry piaskowiec w miejscowości Sopot (otwór Sopot IG-1) dla Wojewódzkiego Szpitala Reumatologicznego." Płochniewski Z. 1973
"Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii C zasobów wód podziemnych dla celów leczniczych z utworów trzeciorzędowych "Pitoniakówka" w miejscowości Szczawnica." Krzywina W., Rosińska G. 1972
"Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych ujętych otworem Geo-2 z formacji mioceńskiej oraz projekt badań na odwiercenie i ustalenie zasobów dwóch otworów Geo-3 i Geo-4 na parceli dawnego "Matecznego" w Krakowie." Dobrzański Z. 1966
Showing 21 to 40 of 3786 Entries