NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 3881 to 3900 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Analizy składu izotopowego i stężenia trytu w próbach wód podziemnych Karpat (IV etap). Zuber A. 1998
Environmental and artificial tracers for investigating leakages into salt mines. Zuber A. 1979
Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Zuber A. red. 2007
Orzeczenie geologiczne w sprawie rejonu ochronnego dla źródeł mineralnych Krynicy i Słotwin. Zuber R. 1903
Sprawozdanie w sprawie głębokich wierceń w Krynicy. Zuber R. 1908
Wiercenia w Krynicy. Zuber R. 1916
Origin and evolution of Lower Jurassic formation waters from the West Pomerania, Poland. Zubrzycki A. 2002
Oszacowanie potencjału energii geotermalnej na Białorusi. GEOTHERMAL energy potential estimates in Belarus. Zui V. 2000
Wyniki badań składu izotopowego siarki w źródłach mineralnych na terenie Polski. Żuk W. 1973
Ocena wpływu regulacji ilościowo-jakościowej na pracę ciepłowni geotermalnej zasilającej dwie grupy odbiorców ciepła. Zwarycz-Makles K. 2011
Wpływ temperatury wody geotermalnej na regulację ilościową i jakościową ciepłowni geoetrmalnej. Zwarycz-Makles K. 2013
Ocena wpływu regulacji jakościowej na efektywność zagospodarowania wody geotermalnej w ciepłowni zasilającej dwie grupy odbiorców ciepła. Zwarycz-Makles K. 2011
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zaopatrzenia dzielnicy uzdrowiskowej Cieplice miasta Jelenia Góra w energię cieplną pochodzenia geotermicznego. Zwoździak J. 1996
Określenie miejsc chłonności w strefie złożowej w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 1997
Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wykonanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 2001
Pomiary geofizyki wiertniczej i wyniki prac interpretacyjnych wykonanych dla oceny chłonności piaskowców kredy w otworze Mszczonów IG-1. Zychowicz J. 2003
Perełka Beskidu Niskiego Iwonicz Zdrój. Zyguła M. 1998
Rymanów-Zdrój. Zyguła M. 1998
Programy Unii Europejskiej jako źródło finansowania turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Żylak D. 2005
Próba oznaczenia pierwiastków śladowych z grupy potasowców w solankach ciechocińskich metodą chromatografii bibułowej. A trial of determining of trace elements from the potassium group in Ciechocinek brines by means of paper chromatography. Żyszczyńska-Florian B. 1959
Showing 3881 to 3900 of 3930 Entries