NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 1 to 20 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na Świecie i w Europie w latach 2015-2018 Kępińska B. 2018
Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w latach 2016-2018 Kępińska B. 2018
Zmiany ceny zakupu energii cieplnej pochodzącej z polskich ciepłowni geotermalnych w latach 2007-2018 w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych Pająk L. 2018
Ocena efektywności pracy jednoobiegowej elektrowni ORC zasilanej wodą geotermalną ze zbiorników dolno- i środkowotriasowego, przy zastosowaniu mokrego i suchego czynnika roboczego Wiśniewski S. 2018
Ocena możliwości zwiększenia mocy elektrownii geotermalnej zasilanej wodą ze zbiornika dolnotriasowego poprzez zastąpienie jednoobiegowej siłowni ORC siłownią binarną Sołtysik G. 2018
Zmienność wybranych parametrów ilościowych i jakościowych termalnych wód leczniczych Cieplic Kiełczawa B. 2018
Zróżnicowanie warunków geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego w rejonie Buska-Zdroju na przykładzie danych z nowych wierceń Gągulski T. 2018
Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na obszarze gminy Lesznowola Socha M. 2018
Wybrane aspekty mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych podhalańskiego systemu geotermalnego Kasztelewicz A. 2018
Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych - przykłady rozwiązań światowych Tomaszewska B. 2018
Profesor Stanisław Sokołowski - odkrywca wód termalnych (geotermalnych) na Podhalu Chowaniec J. 2018
Laboratorium geoenergetyki - 10 lat działalności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Śliwa T. 2018
European educational concept in environmental- nature- and climate- protection to safeguard a cross border sustainable development. Project Erasmus+ Kasztelewicz A. 2018
Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Geotermia Podhalańska SA - przeszłość, dzień dzisiejszy i plany rozwoju Ignacok W. 2018
Resort Bukovina - w myśl idei: energia z ziemi dla ziemi Kuchta P. 2018
Czy w Polsce jest realne wykorzystanie wód i energii geotermalnej do celów komercyjnych? Górecki W. 2018
Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energii geotermalnej w Polsce i w Niemczech - analiza prawnoporównawcza Książyk K. 2018
Pierwsze projekty geotermalne w Polsce w ramach mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego Kępińska B. 2018
Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali - projekt CHMP2030 Galos K. 2018
Od zdrojowiska do nowoczesnego centrum odnowy biologicznej. Rozwój uzdrowisk geotermalnych w Polsce Stożek J. 2018
Showing 1 to 20 of 3930 Entries