NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Analiza danych magnetycznych, grawimetrycznych i magnetotellurycznych pod kątem rozpoznania zbiorników geotermalnych w Karpatach wschodnich. Summary - Analysis of magnetic, gravimetric and magnetotelluric data in terms of recognizing of geothermal aquifers in the Eastern Carpathians.

Stefaniuk M.
rok wydania: 2013,
wydawnictwo: W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish E,
rodzaj: atlas

<< POWRÓT