NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Stratygrafia, sedymentologia i tektonika stref bystrzyckiej i krynickiej, wody mineralne i zagadnienia geologiczno-inżynierskie, pokrywa mioceńska i czwartorzędowa oraz stosunek płaszczowiny magurskiej do przedpola. Wycieczka B.

Alexandrowicz S. W.
rok wydania: 1992,
wydawnictwo: Przew. LXIII Zjazdu PTG, 17-19.09.1992 r., Koninki: 107-188 ,
rodzaj: artykuł

<< POWRÓT