NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Granice obszarów i terenów górniczych w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jackowicz-Korczyński J.
wydawnictwo: Mat. Szkol. Szkolenia Uzdrowiskowych Służb Geologiczno-Górniczych: 40-48,
rodzaj: artykuł

<< POWRÓT