NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Zestawienie danych geologicznych, hydrogeologicznych i termicznych dla utworów: fliszowych, mioceńskich oraz mezozoiczno-paleozoicznego podłoża Karpat Wschodnich w systemie Access.

Barbacki A. P.
rok wydania: 2011,
wydawnictwo: KSE AGH, Kraków,
rodzaj: niepublikowane

<< POWRÓT