NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Możliwości wykorzystania istniejących otworów wiertniczych do celów eksploatacji wód geotermalnych w rejonie Karpat wschodnich. The possibilities of using existing wells for the exploitation of geothermal waters in the Eastern Carpathians.

Barbacki A. P.
rok wydania: 2013,
wydawnictwo: W: Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich. Geothermal atlas of the Eastern Carpathians. Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish E,
rodzaj: atlas

<< POWRÓT