NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

<< POWRÓT

Zbiornik hydrogeotermalny w utworach środkowej jury.

Barbacki A. P.
rok wydania: 2011,
wydawnictwo: W: Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat zachodnich (Górecki W. red.). AGH, Kraków,
rodzaj: atlas

<< POWRÓT