NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 61 to 80 of 3980 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Zmienność składu chemicznego wód leczniczych Kołobrzegu. Wawrzyniak E. 2011
Zmienność parametrów izotopowych i chemicznych w wybranych wodach mineralnych Piwnicznej-Zdroju. Duliński M. 2015
Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej-Zdroju Duliński M. 2017
Zmienność mineralizacji wód górnokredowych Gorzanowa. Kiełczawa B. 2000
Zmienność czasowa stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w wybranych wodach leczniczych Karpat polskich Nguyen Dinh C. 2017
Zmiany wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju i Szczawnie Zdroju w świetle nowych metod badań. Liber A. 2005
Zmiany warunków zasilania wycieku W VI-32 w kopalni soli Wieliczka w świetle wieloletnich badań izotopowych. Postawa A. 2013
Zmiany w uzdrowiskach. Wrześniewska-Wal I. 2003
Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym - wprowadzenie. Wojtczak K. 2005
Zmiany w dynamice wód termalnych Cieplic Śląskich-Zdroju wpływające na zasoby eksploatacyjne ujęć. Liber E. 2008
Zmiany strumienia cieplnego Europy w skali regionalnej i głębokościowej i ich wpływ na szacowanie zasobów energii geotermicznej głębokich zamkniętych systemów typu EGS (Enhanced Geothermal Systems). Majorowicz J. 2009
Zmiany stężeń radonu w wodach leczniczych Kudowy Zdroju. Adamczyk A. F. 2004
Zmiany stężeń radonu w podziemnych wodach leczniczych Świeradowa Zdroju (Sudety). Przylibski T. A. 1998
Zmiany składu chemicznego wód w utworach permu w kopalni rud Zn-Pb Pomorzany w rejonie Olkusza. Motyka J. 2013
Zmiany reżimu hydrogeologicznego ujęć wód leczniczych w Szczawnicy pod wpływem czynników antropogenicznych. Józefko I. 2009
Zmiany reżimu hydrogeologicznego ujęć wód leczniczych w Szczawnicy pod wpływem czynników antropogenicznych Józefko I. 2009
Zmiany parametrów hydrochemicznych w złożu wód mineralnych spowodowane wadliwą eksploatacją na przykładzie odwiertu J-150 w Jeleniowie. Sadowska M. 1989
Zmiany parametrów fizyko-chemicznych wód leczniczych Przerzeczyna Zdroju. Michalski B. 2001
Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery. Królikowski C. 1992
Zmiany jakościowe w środowisku wodnym NE części Polanicy Zdroju spowodowane przez składowisko odpadów komunalnych. Ciężkowski W. 1989
Showing 61 to 80 of 3980 Entries