NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 21 to 40 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Perspektywy i warunki występowania siarczkowych wód geotermalnych w rejonie uzdrowiska Solec-Zdrój Wiktorowicz B. 2018
Możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w rolnictwie w Polsce Skrzypczak R. 2018
Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego Janowski M. 2018
Możliwości gospodarczego wykorzystania wychłodzonych solanek geotermalnych na terenie Kujaw Rasała M. 2018
Możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do zasilania w energię cieplną systemów obronnych Świerszcz K. 2018
Międzykontynentalna edukacja oraz współpraca w dziedzinie rozpoznawania zasobów energii geotermalnej i możliwości ich wykorzystania w świetle współczesnych masowych migracji ludności Kurowska E. 2018
Szacowanie wartości współczynnika przewodności cieplnej piaskowców mezopaleozoicznych podłoża Karpat na podstawie składu mineralnego Przelaskowska A. 2018
Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznego Wachowicz-Pyzik A. 2018
Analiza możliwości zwiększenia chłonności otworów zatłaczających na przykładzie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach Noga B. 2018
Zatężanie wody geotermalnej w procesie nanofiltracji. Wstępna ocena wpływu zastosowania wybranego antyskalanta na właściwości koncentratu Tomaszewska B. 2018
Zaawansowane technologie przetwarzania danych wypracowane przez przemysł naftowy w służbie geotermii Gieras J. 2018
Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej - przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsce Kaczmarczyk M. 2018
Koncepcja wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii jako możliwość ograniczenia niskiej emisji w uzdrowisku Rabka-Zdrój - założenia do projektu Szulc A. 2018
Horyzonty hydrogeotermalne w masywie krystalicznym w świetle badań geofizycznych na przykadzie złoża w Lądku-Zdroju Stefaniuk M. 2018
Zastosowanie metod sejsmicznych do charakterystyki parametrów zbiorników geotermalnych w rejonie Kalisza Maćkowski T. 2018
Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego Sowiżdżał A. 2018
Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS Górka T. 2018
Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych Banaś J. 2018
Wpływ właściwości mechanicznych zaczynu cementowego oraz formacji skalnych na stan naprężeń występujących w otulinie cementowej w warunkach otworu geotermalnego Kruszewski M. 2018
Model rozwoju projektu geotermalnego Bryla J. 2018
Showing 21 to 40 of 3930 Entries