NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 3901 to 3920 of 3930 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Geothermal energy, Earth Sciences. Amstead H. C. H. red. 1973
Geothermal Energy: Its Past, Present and Future Contributions to the Energy Needs of Man. Amstead H. C. H. 1983
Pogląd na źródła solne i naftowe, tudzież na warzelnie soli kuchennej w Galicyi i Bukowinie. Alth A. 1871
Perspektywy rozwoju energetyki geotermalnej w ZSRR. Alijew M.G. 1989
Projekt ochrony mofety CO2 w Złockiem imienia Profesora Henryka Świdzińskiego. Alexandrowicz Z. 1998
Le profil stratigraphique et les eaux minerales du forage de Kędzierzyn. Alexandrowicz S. W. 1970
Stratygrafia, sedymentologia i tektonika stref bystrzyckiej i krynickiej, wody mineralne i zagadnienia geologiczno-inżynierskie, pokrywa mioceńska i czwartorzędowa oraz stosunek płaszczowiny magurskiej do przedpola. Wycieczka B. Alexandrowicz S. W. 1992
Ilościowe metody taksonomiczne w klasyfikacji wód mineralnych. Alexandrowicz S. W. 1981
Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B złoża leczniczych wód siarczkowych Swoszowice. Alexandrowicz S. W. 1971
Geologiczno-strukturalna i geodeynamiczna interpretacja danych geofizyki wiertniczej (CAST, SED) z odwiertów Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2 dla interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3d i lokalizacji nowych otworów geotermalnych. Aleksandrowski P. 2002
Zasolenie wód kredowych na Niżu Polskim. Agopsowicz T. 1964
Geotermia taniej... Adamus A. A. 2000
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego - uwarunkowania prawne i bariery rozwoju. Adamski T. 2009
Uzdrowisko Kołobrzeg - wczoraj, dziś i jutro. Adamska-Czepczyńska D. 2011
O wodach mineralnych w gubernii Kowieńskiej. Adamowicz A. F. 1851
Tło hydrogeochemiczne radonu w wodach podziemnych Sudetów. Adamczyk-Lorenc A. 2007
Zmiany stężeń radonu w wodach leczniczych Kudowy Zdroju. Adamczyk A. F. 2004
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK Silesia. Adamczyk A. F. 1988
Zagrożenie goczałkowickiego złoża borowiny słonymi wodami infiltrującymi z osadnika wód dołowych KWK Silesia. Adamczyk A. F. 1988
Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Adamczyk A. F. 1978
Showing 3901 to 3920 of 3930 Entries