NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 1 to 20 of 3786 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
Wody mineralne w województwie łódzkim. Występowanie i możliwości zagospodarowania. Achmatowicz-Otok A. 1975
Wody mineralne w Polsce. Achmatowicz-Otok A. 1974
Zawartość dwutlenku węgla w wodach leczniczych Świeradowa Zdroju i Czerniawy Zdroju. Adamarczuk R. 1999
Zmiany stężeń radonu w wodach leczniczych Kudowy Zdroju. Adamczyk A. F. 2004
Cynk i ołów w wodach dołowych kopalń rejonu olkuskiego. Adamczyk A. F. 1979
Analiza działania zbiornika zabezpieczającego złoże borowiny uzdrowiska Goczałkowice przed infiltracją słonych wód z osadnika KWK "Silesia Adamczyk A. F., Belowski K., Wątor L., Wilk Z. 1988
"Zagrożenie goczałkowickiego złoża borowiny słonymi wodami infiltrującymi z osadnika wód dołowych KWK "Silesia"." Adamczyk A. F., Belowski K., Wątor L., Wilk Z. 1988
Aneks do dokumentacji hydrogeologicznych wód leczniczych z odwiertów U-3 i U-3a w Ustroniu. Adamczyk A. F., Białas Z., Józefko I., i in. 1996
Ograniczenie zrzutu wód słonych do Wisły - działania kopalni Silesia. Adamczyk A. F., Haładus A., Kleczkowski A. S., Wątor L. 1994
"Możliwość lokowania zasolonych wód kopalnianych w nieczynnych wyrobiskach, na przykładzie KWK "Silesia"." Adamczyk A. F., Haładus A., Szczepański A., Wątor L. 1992
Mineralized waters in permian rock of the Olkusz area. Adamczyk A. F., Motyka J., Niewdana J., i in. 1978
Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Adamczyk A. F., Motyka J., Wilk Z., Witczak S. 1978
Zróżnicowanie chemizmu wód dołowych kopalń rejonu olkuskiego. Adamczyk A. F., Wilk Z. 1976
Tło hydrogeochemiczne radonu w wodach podziemnych Sudetów. Adamczyk-Lorenc A. 2007
O wodach mineralnych w gubernii Kowieńskiej. Adamowicz A. F. 1851
Uzdrowisko Kołobrzeg - wczoraj, dziś i jutro. Adamska-Czepczyńska D. 2011
Energia geotermalna jako element realizacji programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego - uwarunkowania prawne i bariery rozwoju. Adamski T. 2009
Geotermia taniej... Adamus A. A. 2000
Zasolenie wód kredowych na Niżu Polskim. Agopsowicz T., Pazdro Z. 1964
Geologiczno-strukturalna i geodeynamiczna interpretacja danych geofizyki wiertniczej (CAST, SED) z odwiertów Bańska PGP-1 i Biały Dunajec PGP-2 dla interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3d i lokalizacji nowych otworów geotermalnych. Aleksandrowski P., Jarosiński M., Wieczorek J. 2002
Showing 1 to 20 of 3786 Entries