NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

BIBLIOGRAFIA


Showing 1 to 20 of 3786 Entries

wpisz szukaną frazę, dotyczy także pól niewidocznych w tym widoku, np: słowa kluczowe, autor, rodaj publikacji itp.


wpisz rok wydania dla przefiltrowania wynikówTytuł Autorzy Rok wydania
"Analiza skuteczności zabiegów z użyciem surowców naturalnych na podstawie oceny pacjentów w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym "Ustroń" S.A. - NZOZ "Uzdrowisko Ustroń" Kowalski L. 2012
"Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej mineralnych wód leczniczych ujęcia źródła "Wanda" w Szczawnicy w kategorii "B" Mateńko T. 1983
"Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej wód leczniczych "Stefan" i "Michalina" w Krościenku n/Dunajcem." Fistek J. 1965
"Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód leczniczych z utworów piaskowca trzcinowego ujętych odwiertem "Połczyn IG-1" w Połczynie Zdroju." Rosińska-Wilczek G. 1994
"Aneks do dokumentacji hydrogeologicznych wód leczniczych z odwiertu P-2 "Barbara" i źródła "Żelaziste-Celińskiego" w Nałęczowie." Wiśniewska M. 1996
"Aneks do dokumentacji zasobów termalnej wody mineralnej w kategorii ""C"" w Grabinie, gmina Niemodlin, województwo opolskie (otwór Odra 5/I)." Czerski M. , Wojtkowiak A., Fistek J. 1985
"Aneks do dokumentacji zasobów termalnej wody mineralnej w kategorii "C" w Grabinie, gmina Niemodlin, województwo opolskie (otwór Odra 5/I)." Czerski M. , Fistek J., Rafalski Z., Wojtkowiak A. 1990
"Aneks do dokumentacji zasobów termalnej wody mineralnej w kategorii "C" w Grabinie, gmina Niemodlin, województwo opolskie (otwór Odra 5/I)." Czerski M. , Wojtkowiak A., Fistek J. 1985
"Aneks do dokumentacji zasobów wód podziemnych Gorzanowa w kat. "B" dotyczący odwiertu nr 5 w Gorzanowie." Starzyńska D. 1984
"Aneks do dokumentascji hydrogeologicznej wraz z projektem badań dla ustalenia zasobów w kat. B dla odwiertu "Iwonicz 3"." Wdowiarz S. 1969
"Aneks nr 1 do dokumentacji "Ujęcie wody podziemnej dla celów leczniczych z utworów pelaogenu w Rymanowie Zdroju" opracowanej w 1977 r. przez Instytut Geologiczny." Sokołowski A. 1985
"Aneks nr 1 do projektu prac geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczych M-4, M-5, M-6, M-7, M-8 w celu ujęcia wód leczniczych z utworów trzeciorzędowych w Miliku otworami M-9 i M-10 dla S.P.P.S. "Pstęp" w Krynicy." Porwisz B., Radwan J. 2003
"Badania temperatury pierwotnej skał w KWK ""Knurów""." Student R., Litwin J., Kolarczyk M. 1985
"Chemical properties and microflora of spring "Adolf" of Velyky Lubin field of hydrosulphide water." Sprynskyy M., Rajchel L., Lebedynets M., Rajchel J. 2005
"Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych z utworów dolnej jury w Kamieniu Pomorskim - wykonanie otworu zastępczego ""Edward III"" i likwidacja otworu ""Edward II""." Tadych J., Rasała M., Krawiec A. 2009
"Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych z utworów dolnej jury w Kamieniu Pomorskim - wykonanie otworu zastępczego "Edward III" i likwidacja otworu "Edward II"." Tadych J., Rasała M., Krawiec A. 2009
"Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych (żelazistych) "Nałęczów" (ujmowanych ze studni głębinowej "Barbara" i źródła "Żelaziste-Celińskiego")." Zarębski K., Szydeł R., Sieroń W., Dybkowski K., Niewęgłowski P., Góra S. 2012
"Doktor medycyny Karol Grzybowski. Dyrektor Uzdrowiska "Ustroń" w latach 1988-2006." Białas Z. 2011
"Dokumentacja hydrogeologiczna dla ujęć wód leczniczych podziemnych z utworów dolnej kredy i środkowej jury wraz z projektem robót hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów wód podziemnych w kategorii "B" dla 2 odwiertów w Świnoujściu." Dulski K. 1966
"Dokumentacja hydrogeologiczna na pogłębienie otworu Szczawina 1 w celu udokumentowania zasobów szczaw w kategorii "B"." Fistek J. 1989
Showing 1 to 20 of 3786 Entries