NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Kuracja pitna

Fot.1 Pomieszczenie do kuracji pitnych w stylu klasycznym

Kuracja pitna (krenoterapia) – jest to jedna z najstarszych form leczenia uzdrowiskowego, polegająca na piciu wód leczniczych o konkretnej temperaturze, przez określony czas i w ustalonych ilościach, zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Kuracja pitna na terenie uzdrowiska jest oferowana w pijalni wód mineralnych, gdzie wody podawane są w specjalnie do tego przeznaczonych kubeczkach, zwanych pijałkami, bądź też w jednorazowych kubeczkach ze słomkami. Wody lecznicze niekiedy są także dostępne w innych częściach uzdrowiska, przeważnie na terenie parku zdrojowego.

Najczęściej stosowane wody w kuracji pitnej to: chlorkowe, szczawy i kwasowęglowe, siarkowodorowe i siarczkowe, a także niektóre wody swoiste: żelaziste, fluorkowe, jodkowe i radonowe (Kasprzak, Mańkowska, 2008). Kuracja może być modyfikowana przez mieszanie kilku typów wód. Wody stosowane do celów pitnych charakteryzują się wysoką zawartością soli mineralnych oraz naturalnych gazów. Ich smak jest zależny od stopnia zmineralizowania: od słodkiego do mocno słonego. Bardzo powolne picie wody oraz ogrzanie jej do temperatury ciała powoduje większą przyswajalność składników mineralnych.  

Wody lecznicze przyjmowane w kuracji pitnej stosowane są w leczeniu chorób układu pokarmowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu moczowego oraz chorób metabolicznych i gruczołów hormonalnych (Kasprzak, Mańkowska, 2008). Krenoterapia może być kuracją podstawową lub uzupełniającą, stosowaną łącznie z kąpielami leczniczymi i innymi zabiegami z dziedziny fizykalnej.       

Fot.2 Pomieszczenie do kuracji pitnych w stylu nowoczesnym

 

Kuracja pitna może być kontynuowana lub realizowana na zalecenie lekarskie poza uzdrowiskiem, w warunkach domowych, przy wykorzystaniu butelkowanych wód leczniczych, które dostępne są w aptekach, sp

ecjalistycznych sklepach, a co raz częściej również w sklepach dużych sieci handlowych. Butelkowane wody lecznicze to: Jan, Słowinka i Zuber z Krynicy-Zdroju, Wielka Pieniawa z 

Polanicy-Zdroju, Dąbrówka i Mieszko ze Szczawna-Zdroju oraz Franciszek, Józef i Henryk z Wysowej-Zdroju. Wody lecznicze dostępne powszechnie jako butelkowane naturalne wody mineralne są wodami służącymi do codziennej konsumpcji, mimo tego niekiedy mogą być stosowane do prowadzenia kuracji pitnej.