NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Analiza chemiczna balneologiczna kontrolna

Analiza wykonywana w celu prowadzenia obserwacji zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody podczas eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu zachodzących zmian w czasie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decydujących o jej właściwościach leczniczych.
[Słownik hydrogeologiczny. PIG Warszawa 2002]