NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Analiza chemiczna balneologiczna duża

Analiza wykonywana w ciągu trzech pierwszych lat eksploatacji wodyleczniczej, łącznie z pomiarami i obserwacjami hydrogologicznymi.
[Słownik hydrogeologiczny. PIG Warszawa 2002]