NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Analiza chemiczna balneologiczna

Badania fizykochemiczne wody prowadzone w celu ustalenia jej właściwości leczniczych. Zależnie od zakresu badanych składników wyróżnia się kilka rodzajów analiz chemicznych balneologicznych - orientacyjne, małe, duże, kontrolne.
[Słownik hydrogeologiczny. PIG Warszawa 2002]