NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Konferencja w Kościerzynie

13 stycznia 2014r. w Kościerzynie odbędzie się seminarium naukowe poświęcone między innymi występowaniu wód mineralnych i termalnych w powiecie kościerskim wraz z oceną możliwości ich gospodarczego wykorzystania. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane wykłady :

10.15-11.00 Wykład I
Temat: Uwarunkowania prawne uzdrowisk – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 
11.00-11.45 Wykład II
Temat:Występowanie wód mineralnych i termalnych w powiecie kościerskim wraz z oceną możliwości ich gospodarczego wykorzystania - dr Mariusz Socha - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 
11.45 – 12.30 Wykład III
Temat:Walory Klimatyczne Kościerzyny i Powiatu Kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych - dr Leszek Ośródka – Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
12.30 – 13.00 Przerwa kawowa
 
13.00 – 13.45 Wykład IV
Temat: Walory i atrakcje geoturystyczne Kościerzyny i okolic – Joanna Rychel – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 
13.45 – 14.30 Wykład V
Temat: Gaz ziemny z łupków – szanse czy zagrożenia dla środowiska - dr Małgorzata Woźnicka - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 
14.30 -15.15 Wykład VI
Temat:Uzdrowisko Gołdap – proces tworzenia uzdrowiska, dobre praktyki - Marek Aleksander Miros - Burmistrz Gołdapi, Jacek Morzy – Wiceburmistrz Gołdapi