NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

RUSZA KOLEJNA AKCJA COST O GEOTERMII

2

15 października 2019 roku w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Committee), inicjujące działania akcji COST CA18219 – Geothermal DHC - Research network for including geothermal technologies into decarbonized heating and cooling grids, sieci naukowo-badawczej finansowanej przez Stowarzyszenie COST – European Cooperation in Science and Technology.

Akcja Cost Geotermalnej-DHC przez najbliższe 4 lata będzie ukierunkowywać działania ekspertów z zakresu szeroko pojętej geotermii na zagadnienia wykorzystania technologii geotermalnych (zarówno wysokiej, jak i niskiej entalpii) w miejskich sieciach ciepłowniczych i chłodniczych w całej Europie w celu obniżenia emisji, podniesienia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a tym samym złagodzenia skutków zmian klimatu.

 

więcej na www.pgi.gov.pl

Tekst: Monika Konieczyńska
Zdjęcia: Organizatorzy