NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

 

Wody podziemne w ponad 70% są obecnie wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do celów komunalnych. Jest to gwarantowana rezerwa wód bardzo istotna w okresach suszy i powodzi, której zasoby przekraczają 6000 kilometrów sześciennych na obszarze Polski. Zmiany zasobów wód podziemnych znajdują się w centrum zainteresowań nie tylko hydrogeologów, lecz również specjalistów z zakresu hydrotechniki, inżynierii środowiska budownictwa podziemnego, górnictwa, budownictwa, a także rolnictwa, leśnictwa i ekologii. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zanieczyszczeniom pochodzącym z terenów użytkowanych rolniczo.

 

Dane wyjściowe do projektowania ujęć wód podziemnych, diagnozy stanu środowiska i prognoz jego zmian powinny dostarczać referencyjne bazy danych o wodach podziemnych, tworzone w państwowej służbie hydrogeologicznej przy PIG-PIB.

Problemy wynikające z eksploatacji i zmian zasobów wód podziemnych są bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. Dlatego konieczna jest wymiana wyników obserwacji i badań oraz poglądów na forum krajowym.

Obrady XIX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii prowadzone będą w 7 grupach tematycznych:

  1. nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych,
  2. wody mineralne, lecznicze, termalne,
  3. odwodnienia budowlane i kopalniane,
  4. eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring,
  5. chemizm wód podziemnych,
  6. badania regionalne i modelowanie,
  7. zasoby wód podziemnych i ich ochrona.

Więcej na ten temat na stronie konferencji https://wph2019.umk.pl/pages/main_page/