NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Mapa Zagospodarowania Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin - EDYCJA 2018

 

W kwietniu 2019 r. ukazała się kolejna edycja "Mapy zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce" w skali 1:1 000 000. Mapa wraz z objaśnieniami tekstowymi została opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym jako jedno z zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia państwowej służby geologicznej, finansowanego w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na "Mapie..." zaprezentowano informacje dotyczące wód leczniczych, termalnych i solanek, ich udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych, sposobu i intensywności zagospodarowania oraz realizowanych i planowanych inwestycji mających na celu ich użytkowanie w przyszłości (według stanu aktualności na 31.12.2018 r.). Poza informacjami wynikającymi z zasadniczej tematyki opracowania przedstawiono w nim wybrane elementy związane z występowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz wód zmineralizowanych i swoistych, ich charakterystykę hydrochemiczną, zasobności poziomów wodonośnych oraz regionalne zróżnicowanie stanu rozpoznania. Wskazano także obszary szczególnie predysponowane do poszukiwania i zagospodarowania wód termalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Wersja elektroniczna mapy znajduje się w dziale Nowości.