NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny zakończony

 

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 r. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA., AGH WGGiOŚ Katedrą Surowców Energetycznych, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Partnerami Kongresu było Miasto Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, PIG-PIB, Resort Bukowina. Patronaty Honorowe objęli Minister Środowiska, Minister Energii, NFOŚiGW, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, International Geothermal Association (IGA). 

 

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, podobnie jak poprzednie edycje, był największym i najważniejszym cyklicznym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce. Służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie wykorzystania wód i energii geotermalnej, badań, wdrożeń, inwestycji, nowych projektów, perspektywicznych kierunków rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawiono strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące geotermii. Bardzo ważnym i oczekiwanym elementem programu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP / Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów – w tym Polityki Surowcowej Państwa i założeń Programu Wykonawczego dla ciepła Ziemi (przygotowanego z aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego); efektów i dalszych działań związanych ze wsparciem rządowym dla geotermii.

 

Źródło: www.globenergia.pl