NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Polityka surowcowa państwa na III FORUM PRZEMYSŁOWYM

 

Strategia surowcowa Polski i zmiany w prawie geologicznym i górniczym to główne tematy debat zorganizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podczas III Forum Przemysłu w Karpaczu. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele resortu środowiska, nauki i biznesu.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) został niedawno przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Obecnie trwa drugi etap konsultacji PSP. Ich elementem były cztery panele dyskusyjne, które odbyły się w Karpaczu. Poświęcono je nie tylko samemu projektowi, ale też prawu geologicznemu i górniczemu, zaangażowaniu Polski w eksplorację surowcową dna oceanicznego oraz geotermii.

 

- Polska ma tak wielkie bogactwa naturalne, że w praktyce nie ma w naszym kraju obszaru, który nie powinien być chroniony ze względu na jego perspektywiczność surowcową – powiedział podczas dyskusji prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. PSP. Dodał, że przygotowana strategia surowcowa ma umożliwić racjonalne gospodarowanie tymi zasobami z korzyścią dla całego kraju. – Chcemy m.in. obniżyć ryzyko inwestycyjne tak, by inwestowanie w surowce, w wydobycie opłacało się i Skarbowi Państwa, i przedsiębiorcom, i obywatelom – zaznaczył.