NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

W Ministerstwie Środowiska o energii geotermalnej

 

W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu predefiniowanego pn. „Energia geotermalna podstawą niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju, określającego wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów na terenie Polski". W konferencji wziął udział Profesor Jan Szyszko, Minister Środowiska.
Prof. Jan Szyszko zaznaczył, że energia geotermalna to jedno z najczystszych odnawialnych źródeł energii, a jej rozwój to jeden z najważniejszych celów Ministra Środowiska, podkreślając również jakie szanse dla Polski stwarza projekt EOG dotyczący energii geotermalnej. 

Polska ma duży potencjał zasobów geotermalnych i dysponuje dobrymi warunkami geotermicznymi. Projekt przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem wód termalnych w Polsce, oraz umożliwi zacieśnienie dotychczasowej współpracy z partnerami z Norwegii i Islandii, którzy od lat z sukcesem wykorzystują zasoby geotermalne. – powiedział prof. Jan Szyszko. Rozwój geotermii umożliwi prowadzenie polityki geologicznej, surowcowej, klimatycznej i poprawy jakości powietrza, wpisując się w realizację zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. - dodał.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Organizatorami konferencji, obok Ministerstwa Środowiska był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Źródło: www.mos.gov.pl