NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

W dniach 20-23 października 2015 roku w nadmorskim uzdrowisku, Ustce, odbyło się XVII Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii. Wśród licznej grupy uczestników jak zwykle nie zabrakło hydrogeologów zajmujących się wodami leczniczymi, termalnymi i solankami. Z uwagi na duże zainteresowanie wodami podziemnymi zaliczonymi do kopalin tematyce tej poświęcono odrębną sesję referatową oraz znaczną część sesji posterowej. Omawiana tematyka jest również licznie reprezentowana w opublikowanych artykułach konferencyjnych.

 

Podczas sesji referatowej, prowadzonej przez profesorów Józefa Chowańca i Józefa Górskiego, objętej patronatem przez Geotermię Mazowiecką S.A., Termy Bukovina i Geotermię Uniejów im. Stanisława Olasa, wygłoszono sześć prezentacji, w których przedstawiono historię odkrycia wód arsenowych wypływających z kopalni złota w Złotym Stoku, problematykę wyznaczania granic złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin, możliwości uzdatniania schłodzonych wód termalnych na przykładzie systemu geotermalnego Podhala, analizę zmienności poszczególnych składników w wodach leczniczych Buska-Zdroju, perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w województwie świętokrzyskim oraz możliwości balneoterapeutycznego wykorzystania solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka.

 

Na sesji posterowej uczestnicy Sympozjum mogli zapoznać się z wynikami badań prowadzonymi w celu ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w rejonie Andrzejówki i Milika, problematyką  wód leczniczych Goczałkowic-Zdroju i Solca-Zdroju oraz wód termalnych Cieplic Śląskich-Zdroju, Stargardu Szczecińskiego i Podhala. Przybliżono również zagadnienia dotyczące możliwości zagospodarowania energii geotermalnej wynikające z realizacji projektu EU „GEOCOM” oraz przedstawiono oprogramowanie używane do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych.

Konferencji poświęcono październikowy numer Przeglądu Geologicznego, w którym opublikowano wszystkie nadesłane na Sympozjum artykuły.

 

Lista wygłoszonych referatów 

 • „Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi” – A. Mickiewicz, H. Marszałek, W. Ciężkowski, E. Szumska,
 • „Problematyka wyznaczania granic złóż solanek, wód leczniczych i termalnych” – J. Sokołowski, L. Skrzypczyk, A. Malon,
 • „Ocena uwarunkowań hydrogeotermalnych dla uzdatniania części schłodzonych wód termalnych. Model koncepcyjny systemu geotermalnego Podhala” – B. Tomaszewska, B. Bielec, M. Miecznik,
 • „Analiza trendów zmian składu chemicznego wód leczniczych z ujęcia B-13 w Busku-Zdroju z wykorzystaniem programu GWSDAT” – K. Wątor, E. Kmiecik,
 • „Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej” – B. Wiktorowicz, I. Lipiec, M. Kos, T. Młyńczak,
 • „Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka” – K. d’Obyrn, L. Rajchel.

 

Lista zaprezentowanych posterów 

 • „Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki” – K. Buszta, T. Szklarczyk,
 • „Ocena zmian stężenia chlorków w solankach Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy zastosowaniu metod statystycznych” – D. Dąbrowska, P. Suchy, R. Kucharski,
 • „Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój” – P. Dembska-Sięka,
 • „Wody geotermalne jako źródło energii – przykłady dla Polski optymalnej eksploatacji i zagospodarowania wynikające z realizacji projektu EU GEOCOM (7FP)” – B. Kępińska, W. Bujakowski, G. Hołojuch, A. Kasztelewicz, L. Pająk, B. Tomaszewska,
 • „Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem PGP-1 w Bańskiej Niżnej” – E. Kmiecik, K. Korzec,
 • „Wody termalne Jeleniej Góry-Cieplic” – E. Liber-Makowska,
 • „Charakterystyka hydrogeochemiczna wód siarczkowych rejonu Solca-Zdroju” – I. Lipiec,
 • „Możliwości wykorzystania wód termalnych rejonu Stargardu Szczecińskiego w rekreacji i turystyce” – A. Wachowicz-Pyzik, J. Mazurkiewicz,
 • „Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych” – R. Zdechlik, M. Dendys, L. Pająk, B. Tomaszewska.

 

Lista opublikowanych artykułów