NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

II Konferencja - Środowisko Informacji

Konferencja "Środowisko Informacji"

 

Konferencja „Środowisko Informacji” która odbędzie się 7 i 8 października 2015 r. w warszawskim  Centrum Nauki Kopernik  to największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie. W trakcie konferencji uczestnicy mają okazję poznać zasoby bazodanowe i narzędzia do ich wykorzystania w obszarze ochrony środowiska, nawiązać przydatne kontakty, a także wziąć udział w wymianie dobrych praktyk. W drugiej edycji konferencji Środowisko Informacji kontynuowany będzie  temat aktywnego dostępu i korzystania z informacji o środowisku i jego ochronie przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Sukces zeszłorocznej konferencji pokazał, że organizatorzy  trafnie odpowiedzieli  na oczekiwania specjalistów w tym zakresie.

 

Strona internetowa konferencji : http://www.mos.gov.pl/kategoria/5914_aktualnosci/