NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. 20-23 października 2015, Ustka.

W dniach 20-23 października 2015 r. w Ustce odbędzie się XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Organizatorami są Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Odbywające się od ponad 30 lat Sympozja WPH stanowią forum polskiej hydrogeologii, gromadzące specjalistów z przedsiębiorstw, administracji, ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych zajmujących się problematyką wód podziemnych.
Tematyka XVII Sympozjum WPH będzie obejmować m.in. zagadnienia związane z wodami leczniczymi, termalnymi i solankami. Artykuły sympozjalne zostaną opublikowane w specjalnym numerze Przeglądu Geologicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.wph2015.pl/