NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

KONFERENCJA NT. EFEKTÓW WDRAŻANIA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

Rezultaty wdrażania środowiskowych projektów realizowanych dzięki funduszom norweskim i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG )pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, zostały pokazane w trakcie międzynarodowej konferencji Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska.
– Fundusze norweskie i EOG stanowią znaczący wkład ochronę środowiska w Polsce – powiedział podczas uroczystej inauguracji Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Minister Korolec w dalszej części podkreślił, że wszystkie projekty środowiskowe finansowane z funduszy norweskich charakteryzują się wysoką jakością i osiągają ambitne cele środowiskowe. Przykładem jest Program Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, w którym wyłonione projekty pozwolą na ograniczenie redukcji CO2 o ponad 90 tys. ton rocznie czyli o 20% więcej niż pierwotnie planowano.

 Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń oraz wzmacniania współpracy pomiędzy Polską a przedstawicielami państw darczyńców. W konferencji udział wzięli polscy beneficjenci, ale także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska oraz liczni goście: przedstawiciele Ambasady Norwegii w Polsce, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Norwegii, Krajowego Urzędu ds. Energetyki w Islandii, a także przedstawiciele innych krajów korzystających z funduszy norweskich i EOG.
Kontynuacją konferencji jest dwudniowe seminarium eksperckie na temat potencjału geotermii w Polsce, podczas którego naukowcy z Polski wymienili swoje doświadczenia z ekspertami z Norwegii i Islandii. 

 

Podsumowanie konferencji oraz materiały z konferencji i seminarium na stronie Ministerstwa Środowiska (zobacz tu)