NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

The International Multidisciplinary Conference on MINERAL WATERS

 

W dniach 8-11 września 2014 w Karlovych Warach (Czechy) odbyła się międzynarodowa multidyscyplinarna konferencja dotycząca wód mineralnych MinWat2014 (The International Multidisciplinary Conference on MINERAL WATERS). Konferencja została zorganizowana przez Komisję Wód Mineralnych działająca przy Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH Commission on Mineral and Thermal Waters), Uniwersytet Karola w Pradze oraz  Instytut Badawczy Gospodarki Wodnej im. T.G. Masaryka w Pradze. 
Tematyka konferencji obejmowała trzy zasadnicze grupy zagadnień  - hydrogeologię i  hydrogeochemię wód mineralnych i termalnych, butelkowanie wód mineralnych oraz balneologię. 
W ramach pierwszej grupy tematycznej podjęta została problematyka terminologii wód mineralnych, formowania  się składu wód mineralnych i  termalnych w różnych typach ośrodków skalnych, eksploatacji, sposobów zagospodarowania i zarządzania zasobami wód oraz korzyści socjo-ekonomicznymi wynikających z ich użytkowania.  
W ramach  drugiej grupy tematycznej (rozlewnictwo) zaprezentowano zagadnienia dotyczące badań i wymagań  jakościowych wód butelkowanych, butelkowania  wód leczniczych, znaczenia wód butelkowanych jako źródła składników mineralnych i składnika diety, recyklingu opakowań, a także uwarunkowań prawnych regulujących kwestie związane z butelkowaniem wód.
W grupie tematów dotyczących balneologii podjęto zagadnienia dotyczące wykorzystania w celach leczniczych szczaw wód radonowych i siarczkowych, znaczenia balneoterapii w różnych grupach schorzeń oraz zastosowania wód leczniczych w kosmetologii.