NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Wody termalne w Kołobrzegu ?

 

W poniedziałek 31 marca 2014r. W trakcie XLV sesji Rady Miasta Kołobrzeg, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił wyniki opracowania, które Instytut wykonał na zlecenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
Opracowanie pt. „Ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych występowania wód termalnych na obszarze miasta i gminy Kołobrzeg oraz możliwości ich wykorzystania” zawiera analizę możliwości wykorzystania potencjału wód termalnych w Kołobrzegu, opis warunków hydrogeologicznych występowania tychże wód, oraz opis koniecznych do poniesienia kosztów oraz charakterystykę ryzyka inwestycyjnego związanego z tego typu inwestycją. Po prezentacji wyników odbyła się debata z udziałem przedstawiciela PIG-PIB oraz Radnych miasta.
 
Relacja  video z posiedzenia Rady Miasta - zobacz tu