NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

„Klimatyczne uzdrowiska – nowe trendy i technologie”

Dnia 20.03.2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja prezentująca ogólnopolski projekt „Klimatyczne uzdrowiska – nowe trendy i technologie” realizowany przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2013 do kwietnia 2015 r. Projekt ten adresowany jest do właścicieli firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarach uzdrowiskowych. W ramach projektu firmy te mogą liczyć na wsparcie w czterech podstawowych aspektach:

– kompleksowej analizy potrzeb firmy w zakresie działań proekologicznych;

– szkoleń;

– warsztatów wdrożeniowych;

– doradztwa po wsparciu szkoleniowym.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z :

– praktyką oraz zasadami proekologicznymi obecnie stosowanymi w gminach uzdrowiskowych, a także koniecznymi do wprowadzenia w przyszłości;

– konkretnymi rozwiązaniami proekologicznymi możliwymi do wdrożenia w hotelach i obiektach gastronomicznych;

– korzyściami płynącymi z proekologicznego rozwoju;

– aspektami prawnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów prawnych przez właścicieli pensjonatów i hoteli;

– źródłami finansowania dla ekotechnologii w 2014 r.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji zaangażowanych w promocję i proekologiczny rozwój obszarów uzdrowiskowych oraz reprezentanci świata nauki i biznesu.