NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY ZAKOŃCZONY

Uczestnicy IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, Zakopane 2013 (fot. archiwum Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne)

 

Stolica polskiej geotermii - Zakopne, w dniach 30 września - 2 października gościła specjalistów branżowych oraz świat nauki podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Ogólnopolskie Kongresy Geotermalne skierowane są do naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów a także wszystkich zainteresowanych geotermią. Swoim patronatem IV Ogólnopolski Kongres Geotermalny objął  Minister Gospodarki, Główny Geolog Kraju Ministerstwa Ochrony Środowiska i Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorami imprezy są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PEC Geotermia Podhalańska SA, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, AGH – Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ oraz redakcja GLOBEnergia.

Podczas sesji kongresowych przedstawione zostały doświadczenia, dzień dzisiejszy i plany rozwojowe geoetrmii w Polsce. W ramach Kongresu odbyły się sesje referatowe, sesje z udziałem firm działających w branży geotermalnej oraz po kongresowa wycieczka techniczna do wybranych obiektów geotermalnych na Podhalu. Wśród tematów poruszanych w kongresie były: 
 
•     Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, w strategiach energetycznych Polski i UE
•     Sesja jubileuszowa – 20-lecie PEC Geotermia Podhalańska SA
•     Rozpoznanie    zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
•     Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, perspektywy    
•     Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce – doświadczenia, perspektywy
•     Ekologia i odpowiedzialny biznes w przedsięwzięciach geotermalnych
•     Realizowane i planowane projekty wykorzystania wód i energii geotermalnej    
•     Kierunki rozwoju badań i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
•     Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
•     Sesje z udziałem firm     
•     Sesja posterowa