NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Konferencja pt. „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności i modernizacji uzdrowisk województwa małopolskiego”

 

W dniu 20 czerwca 2013 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności i modernizacji uzdrowisk województwa małopolskiego” zorganizowana przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. przy współpracy katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Konferencja zakończyła dwuletni program badawczy Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Regionalne Kadry Gospodarki”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie trwania konferencji zaprezentowano strategie zarządzania zmianą gospodarczą w uzdrowiskach małopolski, programy ich rozwoju oraz wyróżnione innowacyjne projekty opracowane dla gmin Piwniczna-Zdrój, Wysowa-Zdrój oraz Muszyna. Uczestnikom udostępniono opracowane materiały i raporty dotyczące strategii zarządzania zmianą gospodarczą oraz program rozwoju kadr dla uzdrowisk małopolski na lata 2014-2020.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele spółek uzdrowiskowych, administracji oraz pracownicy naukowi i eksperci zajmujący się problematyką uzdrowiskową.