NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

W dniach 19 - 24 września 2016 roku odbędzie się Europejski Kongres Geotermalny 2016, Strasburg (Francja). Organizatorzy:  European Geothermal Energy Council (EGEC), IGA European Regional Branch (IGA ERB), Groupe ES .

Więcej o kongresie na stronie www.europeangeothermalcongress.eu

 

 

W dniach 11-14 Października 2016 roku po raz piąty odbędzie się Ogólnopolski Kongres Geotermalny w Mszczonowie.

Ogólny plan kongresu:
11–13 października 2016 r.: obrady
14 października 2016 r.: wycieczka techniczna do wybranych obiektów w centralnej Polsce

 

W listopadzie 2015 r. ukazała się długo oczekiwana "Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce" w skali 1:1 000 000. Mapa wraz z objaśnieniami tekstowymi została opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym jako jedno z zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia państwowej służby geologicznej, finansowanego w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na "Mapie..." zaprezentowano informacje dotyczące wód leczniczych, termalnych i solanek, ich udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych, sposobu i intensywności zagospodarowania oraz realizowanych i planowanych inwestycji mających na celu ich użytkowanie w przyszłości (według stanu aktualności na 31.12.2014 r.). Poza informacjami wynikającymi z zasadniczej tematyki opracowania przedstawiono w nim wybrane elementy związane z występowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz wód zmineralizowanych i swoistych, ich charakterystykę hydrochemiczną, zasobnością poziomów wodonośnych oraz regionalnym zróżnicowaniem stanu rozpoznania. Wskazano także obszary szczególnie predysponowane do poszukiwania i ujmowania wód o istotnych walorach gospodarczych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Wersja elektroniczna mapy znajduje się w dziale Nowości.