NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

W najnowszym wydaniu Przeglądu Geologicznego można przeczytać o potencjale wód termalnych w aglomeracji warszawskiej. Bardzo ciekawa konwersja warunków złożowych na wyniki finansowe projektu geotermalnego. 

 

 

Eksperci PIG-PIB zostali zaproszeni do rozmów na temat zasobów i możliwości rozwoju technologii geotermalnych w Polsce. W ramach programów priorytetowych NFOŚiGW planowane jest m.in. wykonanie nowych ujęć oraz budowa i modernizacja ciepłowni i elektrociepłowni geotermalnych.

W dniu 17.05.2016 r. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie robocze pn. „Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce". Celem spotkania było wstępne podsumowanie informacji na temat zasobów energii geotermalnej na terenie naszego kraju oraz możliwości jej wykorzystania, a także dostępnych metod i technik wiertniczych, które mogłyby być zastosowane w tej branży.

 

Zainicjowany w 2008 w Krakowie cykl ogólnopolskich konferencji geologicznych organizowanych pod wspólną nazwą Polski Kongres Geologiczny, stanowi wyjątkowe i szerokie forum do dyskusji najbardziej istotnych spraw dotyczących obecnego stanu polskiej geologii. Pytania o to, w jakim miejscu aktualnie znajdują się nauki geologiczne w odniesieniu do wyzwań, przed którymi będziemy wkrótce stali, jako ludzkość, stanowi główną myśl przewodnią 3 edycji konferencji organizowanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu – mieście wybranym Europejską Stolicą Kultury 2016. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich polskich geologów, przedstawicieli nauk pokrewnych oraz gości z zagranicy do udziału w III Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 14-18 września 2016 roku we Wrocławiu.
Główny organizator Kongresu - Polskie Towarzystwo Geologiczne – w imieniu swoim oraz współorganizatorów,serdecznie zaprasza całe środowisko do aktywnego udziału w Kongresie.

Więcej szczegółów na stronie Kongresu