NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Polska jest na 14 miejscu w Europie pod względem wykorzystania zasobów wód geotermalnych. Jakie są szanse na zwiększenie wykorzystania tych zasobów? Naukowcy, praktycy, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządów lokalnych przedstawili najnowsze wyniki badań w zakresie geotermii średnio – i niskotemperaturowej.

 

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–13 października 2016 r. w Mszczonowie.

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V Ogólnopolski Kongres Geotermalny.

Więcej szczegółów na stronie kongresu 

 

W najnowszym wydaniu Przeglądu Geologicznego można przeczytać o potencjale wód termalnych w aglomeracji warszawskiej. Bardzo ciekawa konwersja warunków złożowych na wyniki finansowe projektu geotermalnego.