NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Geotermia - stan rozpoznania głównych zbiorników wód termalnych i możliwości ich wykorzystania

geocentrum

 

W dniu 30 października 2012 r. w siedzibie Oddziału Karpackiego w Krakowie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował, pod patronatem Centrum Naukowo-Przemysłowego Geocentrum Polska, szkolenie pt. „Geotermia – stan rozpoznania głównych zbiorników wód termalnych i możliwości ich wykorzystania".

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

 • uwarunkowania geologiczne geotermii
 • potencjał geotermalny Polski (mapy i modele termiczne, lokalizacja ujęć wód termalnych)
 • warunki prawne i geologiczne (temperatura, mineralizacja, głębokość zalegania, wydajność, odnawialność zasobów) eksploatacji wód termalnych
 • obszary o najkorzystniejszych warunkach geotermalnych (lokalizacja zakładów geotermalnych)
 • występowanie i wykorzystanie wód termalnych (ciepłownictwo, balneologia, rekreacja), na wybranych przykładach (Podhale, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Ciechocinek, Cieplice Śląskie-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Ustroń, Konstancin-Jeziorna)
 • potencjał geotermii niekonwencjonalnej (ciepło gorących skał – HDR)
 • wytyczne wdrażania geotermii średnio- i niskotemperaturowej (w tym geotermii niskiej entalpii)
 • podstawy technologii wydobycia i zagospodarowania wód termalnych
 • aspekty prawne wykorzystywania geotermii
 • ekonomiczne aspekty wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • jak rozpocząć inwestycje związane z wykorzystywaniem geotermii (wskazówki praktyczne)
 • rola PIG-PIB w określaniu potencjału geotermalnego kraju

Wśród grupy wykładowców znajdowali się specjaliści hydrogeolodzy z PIG-PIB: dr hab. inż. Józef Chowaniec (PIG-PIB Oddział Karpacki, Kraków) oraz dr Mariusz Socha (PIG-PIB, Warszawa), ponadto dr inż. Barbara Tomaszewska (IGSMiE PAN, Kraków).

Udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatem. Więcej szczegółów na stronie internetowej http://www.geocentrum-polska.pl/szkolenia-geocentrum.html