NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

Międzynarodowe seminarium „Wapń i magnez w wodach podziemnych – występowanie i znaczenie"

alt

W dniach 27-29 września w Katowicach odbyło się Międzynarodowe seminarium „Wapń i magnez w wodach podziemnych – występowanie i znaczenie", zorganizowane przez Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Patronat nad seminarium objęły International Association of Hydrogeologists (Międzynarodowe Stowarzyszenie Hydrogeologów), International Medical Geology Association (Międzynarodowe Towarzystwo Geologii Medycznej), Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich i Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne. Podczas spotkania hydrogeolodzy, hydrochemicy i lekarze przedstawili wyniki prac naukowo-badawczych dotyczących występowania wapnia i magnezu w wodach podziemnych oraz wpływu tych pierwiastków na zdrowie człowieka.

 

Program seminarium obejmował 22 referaty wygłoszone w kilku sesjach tematycznych, w których poruszono wiele problemów związanych z występowaniem i znaczeniem wapnia i magnezu w wodach podziemnych, w tym także w wodach mineralnych. Tematyka seminarium obejmowała m.in.:

  • Optymalne i minimalne stężenia Ca i Mg w wodach pitnych, mineralnych i leczniczych
  • Poziomy wodonośne jako najcenniejsze źródło wód bogatych w Ca i Mg
  • Ca i Mg pochodzenia antropogenicznego w wodach podziemnych
  • Formy występowania Ca i Mg w wodach podziemnych
  • Znaczenie dla zdrowia wskaźnika Ca/Mg w wodach podziemnych
  • Wody mineralne jako istotne źródło Ca i Mg w dziennym zapotrzebowaniu organizmu człowieka
  • Wpływ niedoboru i nadmiaru Ca i Mg w wodach na organizm człowieka
  • Zależność zachorowalności na choroby serca i nowotwory od niedoboru magnezu w wodach pitnych
  • Spożywanie wód bogatych w magnez jako wspomaganie w leczeniu nerwicy i depresji

Szczegóły są dostępne na stronie seminarium camgseminar.pgi.gov.pl, gdzie wkrótce ukażą się rozszerzone abstrakty wszystkich referatów.