NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

Aktualności

II Polski Kongres Geologiczny zakończony

Logo 2KG-KSW dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Głównego Geologa Kraju Piotra Woźniaka odbył się II Polski Kongres Geologiczny pod hasłemGEOLOGIA JEDNA?!”. Wśród wygłoszonych refaratów, obejmujących wiele dziedzin geologii, nie zabrakło prezentacji dotyczących wód podziemnych zaliczonych do kopalin.

 

Poniżej przedstawiamy listę wystąpień traktujących o wodach mineralnych, leczniczych i termalnych, zaprezentowanych na Kongresie, m.in. przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego:

  • „Wody mineralne Ponidzia” – J. Sokołowski, A. Felter, M. Socha, S. Pergół
  • „Możliwości zagospodarowania zasobów złóż wód termalnych w świetle geologicznego i gospodarczego ryzyka inwestycyjnego” – M. Socha, A. Felter, J. Sokołowski
  • „Zagospodarowanie zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce” – A. Felter, J. Sokołowski, A. Krawiec, M. Socha
  • „Wody termalne południowo-wschodniej Polski” – J. Chowaniec
  • „Warunki formowania się składu chemicznego wód podziemnych na obszarze Karpat” – M. Czop, L. Rajchel, J. Rajchel
  • „Naturalna promieniotwórczość wód butelkowanych w Polsce – fakty i mity” – C. Nguyen Dinh, M. Duliński, L. Rajchel, J. Nowak
  • „Perspektywy wykorzystania wód intensywnie zabarwionych z poziomu mioceńskiego w Wielkopolsce dla potrzeb balneologii” – J. Górski, T. Latour, M. Siepak, M. Drobnik, D. Sziwa

Abstrakty powyższych prezentacji zostały zamieszczone w materiałach konferencyjnych. W całości artykuły zostaną opublikowane w Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w Przeglądzie Geologicznymoraz w Annales Societatis Geologorum Poloniae, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.2pkg.edu.pl.