NOWOŚCI!

Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Atlasy geotermalne

 

e-biblioteka hydrogeologiczna

 

 

Atlasy geotermalne

 

 

 

 
 
 
 

Zasoby


Fot.1 Wodomierz (Autor: M. Stępień)Informacje dotyczące zasobów wód podziemnych zaliczonych do kopalin oraz ich wykorzystania publikowane są corocznie w Bilansie zasobów złóż kopalin w Polsce (zobacz tu), opracowywanym i wydawanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy od 1986 r.

Według ostatniego Bilansu za 2014 r. (zobacz tu), w kraju zostały udokumentowane 123 złoża wód podziemnych zaliczonych do kopalin, w tym 100 złóż wód leczniczych, 22 złoża wód termalnych i 1 złoże solanek. Na koniec 2013 r. łączne zasoby eksploatacyjne ujęć tych wód wynosiły 5 241,78 m3/h, a wielkość wydobycia w skali roku osiągnęła 9 876 833,73 m3. Stopień wykorzystania zasobów eksploatacyjnych stanowił zatem nieco ponad 21,5%.
Biorąc pod uwagę okres ostatnich kilkunastu lat (2000-2013) obserwuje się tendencję wzrostu wielkości udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (o niemal 45%) w odniesieniu do 2000 r.), i bardzo dynamicznie rosnący stopień ich wykorzystania (o ponad 250%)(Ryc.1). Zasadnicze znaczenie dla tego rodzaju tendencji ma rosnące zainteresowanie zagospodarowaniem wód termalnych do celów rekreacyjnych i grzewczych, w mniejszym stopniu, wód leczniczych do celów rozlewniczych.

 

Ryc. 1 Zasoby wód zaliczonych do kopalin w latach 2000-2013

 

Szczegółowe dane dotyczące wielkości zasobów i wydobycia wód z poszczególnych złóż w roku 2013 znajdują się w rozdziale 53 Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, na stronach 450-464. Dostępne są również wersje cyfrowe archiwalnych Bilansów z lat 2007-2012 (zobacz tu)

 

W 2011 r. liczba złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin wynosiła 89, a zasoby eksploatacyjne ujęć tych wód udokumentowano w ilości 4 225,31 m3/h,
Pobór solanek, wód leczniczych i termalnych w 2011 r. wynosił 8 062 837,26 m3 i w porównaniu z rokiem poprzednim uległ zmniejszeniu o 81 776,51 m3.

W 2010 r. zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zaliczonych do kopalin wynosiły 4 048,64 m3/h.
Pobór solanek, wód leczniczych i termalnych w 2010 r. wynosił 8 144 613.77 m3/rok. W 2010 r.
W 2012 r a zasoby eksploatacyjne ujęć tych wód udokumentowano w ilości 5 346,57 m3/h.
Pobór solanek, wód leczniczych i termalnych w 2012 r. wynosił 9 134 029,99 m3

Na koniec 2013 r. łączne zasoby eksploatacyjne ujęć tych wód wynosiły 5 241,78 m3/h, a wielkość wydobycia w skali roku osiągnęła 9 876 833,73 m3.
 

 

 
 

 

Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia