NOWOŚCI!

Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Atlasy geotermalne

 

e-biblioteka hydrogeologiczna

 

 

Atlasy geotermalne

 

 

 

 
 
 
 

Wody termalne


 

Fot.1 Ujęcie wód termalnych Bańska PGP-1Wody termalne (zwane również geotermalnymi) i zawarta w nich energia są w Polsce od ponad 20 lat przedmiotem szczególnego zainteresowania (zwłaszcza samorządów gminnych) związanego z możliwościami ich wykorzystania dla celów grzewczych, balneologii, rekreacji czy hodowli. Coraz bardziej palącym problemem staje się zatem rzetelne określenie i udokumentowanie złóż wód termalnych oraz przesądzenie o istniejących możliwościach ich zagospodarowania (lub braku możliwości) (Socha 2008). Zbadanie wgłębnej budowy geologicznej Polski wskutek wykonania ponad 7 tysięcy głębokich otworów wiertniczych (badawczych i naftowych) pozwoliło na wstępne, ogólne rozpoznanie złóż wód termalnych. Ich występowanie w Polsce jest związane przede wszystkim z trzema głównymi jednostkami tektonicznymi: zachodnioeuropejską platformą paleozoiczną oraz Sudetami i Karpatami, wraz z ich przedgórzami. Niektóre obszary, np. niecka szczecińska, niecka mogileńsko-łódzka, zostały rozpoznane w stopniu pozwalającym szacować parametry złożowe i projektować eksploatacyjne otwory wiertnicze. Z kolei inne obszary perspektywiczne, np. Sudety, są rozpoznane w stopniu niedostatecznym (Sadurski et al. 2010).

 
Wody termalne na Niżu Polskim (czytaj więcej)
Wody termalne w Karpatach (czytaj więcej)
Wody termalne w Sudetach (czytaj więcej)
 
Opłacalne ekonomicznie wykorzystanie energii wód termalnych musi się opierać na szczegółowej analizie warunków geologicznych i hydrogeologicznych ich występowania oraz określenia rynku potencjalnych odbiorców. Polskie wody termalne są wodami o zróżnicowanej temperaturze (30ºC-120ºC), dlatego ich wykorzystanie powinno przede wszystkim służyć ogrzewaniu, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz rekreacji i balneologii (Socha 2008). Trudno natomiast uznać, że mogą być one w bliskiej przyszłości źródłem wytwarzania energii elektrycznej.
 
Ryc.1 Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski (Szewczyk Gientka 2009)
 
Literatura

Szczegóły dotyczące cytowanej literatury znajdują się w zakładce Bibliografia