NOWOŚCI!

Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Atlasy geotermalne

 

e-biblioteka hydrogeologiczna

 

 

Atlasy geotermalne

 

 

 

 
 
 
 

Wody podziemne jako kopalina

 

altUjęcie wód leczniczych P-1 w Powroźniku (Beskid Sądecki)

Wody lecznicze, termalne oraz solanki są wodami podziemnymi charakteryzującymi się szczególnymi walorami, wynikającymi m.in. z ich mineralizacji, składu chemicznego i temperatury. Wyżej wymienione cechy oraz możliwość wykorzystania w wielu dziedzinach gospodarki zdecydowały o zaliczeniu tego rodzaju wód, w odróżnieniu od zwykłych wód podziemnych, do kopalin na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Eksploatacja wód leczniczych, termalnych i solanek wymaga, podobnie jak w przypadku pozostałych kopalin, uzyskania koncesji geologicznej. Złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek są objęte własnością górniczą, która przysługuje Skarbowi Państwa. Zadania państwa na potrzeby m.in. rozpoznawania, ustalania zasobów, bilansowania i ochrony wód leczniczych, termalnych i solanek realizuje państwowa służba geologiczna, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Informacje o ujęciach wód podziemnych zaliczonych do kopalin gromadzone są w Banku Wód Mineralnych, a o ich złożach w bazie MIDAS.

 

  Z użytkowego punktu widzenia wody zaliczone do kopalin są surowcem naturalnym, który znajduje zastosowanie m.in. w:

 - balneoterapii (wody lecznicze)

 - przemyśle rozlewniczym (wody lecznicze)

 - rekreacji (wody lecznicze, wody termalne)

 - produkcji energii cieplnej (wody termalne)

 - produkcji związków chemicznych (sól, dwutlenek węgla), kosmetyków i parafarmaceutyków (wody lecznicze, solanki).

 

Zainteresowanie ujmowaniem i użytkowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin sukcesywnie wzrasta, o czym świadczy systematyczny wzrost liczby udokumentowanych złóż, otworów eksploatacyjnych, wielkości zasobów oraz wydobycia wód. Wynika to w głównej mierze z coraz powszechniejszego ich wykorzystywania w ciepłownictwie, rekreacji oraz rozlewnictwie, a także ze wzrostu zainteresowania terapią schorzeń i zabiegami pielęgnacyjnymi opartymi na naturalnych surowcach (wody lecznicze, produkty zdrojowe).

altLądek-Zdrój. Piajlnia wód leczniczych w sanatorium Wojciech

Zasoby wód, w odróżnieniu od kopalin stałych, są w znacznej mierze odnawialne, nie mniej gospodarowanie nimi powinno być prowadzone w sposób racjonalny, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zgodnie z  uwarunkowaniami formalno-prawnymi oraz w oparciu o wyniki prowadzonych prac  badawczych. Racjonalne wykorzystanie zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek może stanowić impuls dla rozwoju gospodarek regionów, w których występują ich złoża, a w konsekwencji również dla gospodarki krajowej.