NOWOŚCI!

Mapy

 Mapa zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin w Polsce

Mapa udokumentowanych złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin

 

Mapa uzdrowisk w Polsce

 

 

 

W dniach 7- 9 grudnia 2017r Szczawno – Zdrój będzie gościć uczestników Resortowego Szkolenia Uzdrowiskowych Służb Geologicznych i Górniczych. Coroczne szkolenie umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy oraz konstruktywną wymianę poglądów i dyskusję z zakresu geologii i górnictwa związanego z eksploatacją naturalnych kopalin uzdrowiskowych tj. wód leczniczych i borowin oraz  pozwala uroczyście, z zachowaniem tradycyjnych obrzędów uczcić górnicze święto. 

 

 

W dniach 8-10 listopada Wojanów gościł uczestników XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Celem tych spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowo-badawczych, ale również z przedsiębiorstw i administracji. Przedstawiciele Zespołu Wód Uznanych za Kopaliny Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w sesji posterowej zaprezentowali zasoby informacyjne i strukturę bazy danych Bank Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopali. W trakcie Sympozjum odbyły się również warsztaty dotyczące zastosowania analiz wielokryterialnych w ujęciu badań antropopresji na środowisko.

 

 

W dniach 5-7 października 2017 roku Wysowa – Zdrój gościła uczestników XXVI Kongresu Uzdrowisk Polskich. Kongres Uzdrowisk Polskich jest najbardziej prestiżową ogólnopolską konferencją uzdrowiskową. Corocznie gromadzi liczną grupę uczestników i gości związanych z lecznictwem uzdrowiskowym: przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i medycznych, przedsiębiorców uzdrowiskowych, hotelowych oraz władze i członków organizacji działających na rzecz branży uzdrowiskowej. Motto przewodnie XXVI Kongresu brzmiało "Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospodarczych". Celem organizatorów Kongresu jest zainicjowanie dyskusji na temat konieczności stałego wzmacniania roli i znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego (medycyny uzdrowiskowej) w systemie ochrony zdrowia.

 

 

W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu predefiniowanego pn. „Energia geotermalna podstawą niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju, określającego wstępne studia możliwości dla wybranych obszarów na terenie Polski". W konferencji wziął udział Profesor Jan Szyszko, Minister Środowiska.
Prof. Jan Szyszko zaznaczył, że energia geotermalna to jedno z najczystszych odnawialnych źródeł energii, a jej rozwój to jeden z najważniejszych celów Ministra Środowiska, podkreślając również jakie szanse dla Polski stwarza projekt EOG dotyczący energii geotermalnej. 

 

 

„Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM. W otwarciu wydarzenia udział wziął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.
W targach uczestniczyli też przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Na stoisku ekspozycyjnym udzielano informacji z zakresu geotermii oraz informacji geologicznych gromadzonych przez PIG-PIB, w tym prezentowano dostęp do tych danych za pośrednictwem Internetu. Gościem specjalnym stoiska był podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Sławomir Mazurek, który zapoznał się z szerokim zakresem gromadzonych przez Instytut danych z zakresu geologii i hydrogeologii. Wśród osób odwiedzających stoisko Instytutu przeprowadzono konkurs geotermalny, który miał za zadanie popularyzować wiedzę o bogatym potencjale energetycznym wód termalnych w Polsce.